Hopp til innhold

tekst/foto: siri@krohnfagervoll.no

Sparebankstiftelsen Telemark delte ut 43 millioner kroner til lag og foreninger i Grenland, Notodden og Midt Telemark i 2023. 

Stiftelsen gir gaver til almennyttige formål innen idrett, kultur, natur, friluftsliv, by- og stedsutvikling.

Se noen av de som fikk støtte i 2023…. 

Porsgrunn Amatørteater fikk støtte til å invitere barn og familier til juleforestillingen Clara og Nøtteknekkeren, helt gratis, gjennom Julegiver-initiativet.

Noen av de som fikk støtte i 2023

Universitetet i Sørøst-Norges forskning for å stoppe utenforskap og øke innovasjonskraften i regionen får 24 millioner kroner fra fire sparebankstiftelser i SpareBank1 Sørøst-Norge. Stiftelsene, aktive i Vestfold, Telemark og Nedre Buskerud, Telemark tok et samlet initiativ for å støtte USN’s FoU-satsing over fire år.

Sosiale entreprenører: Sparebankstiftelser i SpareBank1 Sørøst-Norge og Universitetet i Sørøst-Norge applaudert av fylkeskommunen Vestfold Telemark går sammen i en gedigen satsing på sosial inkludering og innovasjon. Foto, to første rekker, fv. Ane Marte Rasmussen, Thomas Brekke, Jan Terje Olsen, Guri Ramtoft, Heidi Ormstad, Petter Aasen, Torunn Eide, Pia Cecilie Bing-Jonsson, Bjørn Engaas. To bakre rekker, fv. Kristian Bogen, Kjetil Reed Aasgaard, Hans Anton Stubberud, Gisle Dahn, Mette Bunting.

Les også Sparebankstiftelser gir gigantgave til forskning

Gaver til store og små prosjekter

Eidanger Idrettslag fikk årets største, 2,5 millioner kroner til miljøvennlig kunstgressbane, åpnet i august 2023.

Kjetil Haugersveen, Thomas Kvalvågnes og flere fra Eidanger IL, strålte om kapp med sola da Morten Wexels, Sparebankstiftelsen Telemark overleverte gaven.

Hanes Feriekoloni åpner nytt

Hanes Feriekoloni blir helt ny, og planlegger å åpne i sommer 2024, universelt tilgjengelig for alle barn ute og inne.  

– Takket være 700 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Telemark satte vi i gang byggeprosjektet til 2 millioner, fortalte stolte ildsjeler, Ole-Henrik Olsen, Johnny Skogsrød og Bjørn Bakerød.  

De viste Gjertrud Eide i Sparebankstiftelsen Telemark oppgradering av uteområder, hus og inventar, mye snekret av elever og voksne fra Nome videregående skole avd. Lunde, Bygg og anleggsteknikk og Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste.

Julegiver.no

Frivillige ildsjeler i Grenland og Telemark viste stor julegiverglede i 2023. Takk alle! 44 lag og foreninger var med å skape juleglede for mange barn og familier.  3,6 millioner kroner ble gitt til Julegivere i Grenland og Telemark i 2023.

Julegiver.no er et initiativ fra fire stiftelser i SpareBank1 Sørøst-Norge: SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark, Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum. Målet er å inspirere flere til julegiverglede. Totalt ble 7 millioner kroner fordelt til over 100 lag og foreninger i årets Julegiver initiativ.

Breddegaver

Over 300 lag og foreninger i Grenland og Telemark fikk 3,4 millioner kroner i breddegaver i 2023.

Breddegaver er mindre gaver som deles ut to ganger i året.  Vi oppfordrer lag og foreninger i Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Notodden og Midt Telemark om å søke. Neste søkefrist er 1. april.

Les mer og søk nå.

Alle skal med! – Motto til Granes Gutter 16 fotball lag i Skien er tydelig – Alle skal med!  IF Skiens Grane gutter 16 fikk kickstart til Norway Cup, 20 000 kroner. Foto: IF Skiens Grane.

Søkemuligheter framover

Vi er alltid på jakt etter prosjekter som gjør en forskjell for barn, unge og lokalsamfunnet. Trenger du støtte til tiltak du brenner for å gjennomføre? Hos oss kan du søke når som helst. Hele året.

Les mer og søk støtte.

Organisasjoner tilknyttet kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Notodden og Midt-Telemark kan søke.

Som eier i SpareBank1 Sørøst-Norge ønsker vi å bidra til positiv samfunnsutvikling ved å gi gaver fra overskudd skapt i banken.