Hopp til innhold

19,4 millioner til 79 prosjekter i Telemark hittil i 2023. Vi heier på frivillige lag og foreninger.

Sparebankstiftelsen Telemark har gitt 19,4 millioner kroner i gaver hittil i 2023, fordelt på 79 prosjekter som drives av frivilllige lag og foreninger i Telemark.

Imponert

Styret i Sparebankstiftelsen Telemark er kjempeimponert over alle gode krefter i lokalmiljøer som setter i gang flotte initiativ.

Stiftelsen kan bidra med penger, men det er gode krefter som får ting til å skje, roser styret.

 

God sommer fra oss i styret i Sparebankstiftelsen Telemark, fra venstre Marianne Hegna, Frøydis Straume, Gjertrud Eide, Morten Wexels, Jan Terje Olsen (daglig leder), Rune Laurantsen, Kari Skoe Fredriksen Heiberg, Kjersti Hole Haatveit.  

Her ser du et utvalg prosjekter som har fått støtte. Vi støtter prosjekter innenfor inkludering, idrett, kultur, kunst og kunstformidling, natur og friluftsliv, by- og stedsutvikling.

Søkemuligheter hele året   

Søkemuligheter tar ikke sommerferie. Dere finner søkeskjema og informasjon på nettsiden vår.  

Blir du inspirert til å søke? Du kan søke hele året.

Organisasjoner tilknyttet kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Notodden og Midt-Telemark kan søke.

Sparebankstiftelsen Telemark prioriterer prosjekter som bidrar til varig engasjement og tilhørighet i lokalsamfunnet. Spesielt er vi opptatt av tiltak rettet mot barn og unges oppvekst- og utviklingsmuligheter.

Sparebankstiftelsen Telemark er en uavhengig stiftelse. Gjennom vårt langsiktige eierskap i SpareBank 1 Sørøst-Norge, ivaretar vi sparebanktradisjoner. Vi forvalter verdier skapt i banken og deler ut gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnet.