Hopp til innhold

– Vi gleder oss til å skape gode opplevelser og møteplasser for befolkningen året rundt, sier Jorunn Sem Fure, direktør i Telemark Museum.

I juni 2021 kunne Telemark museum åpne dørene til kulturbygget VEV, mye takket være et stort og unikt spleiselag. Blant bidragsyterne finner vi Sparebankstiftelsen Telemark, Sparebank Sørøst-Norge, Skien kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune i tillegg til flere private aktører.

– Bidragene var helt avgjørende for at vi nå endelig kunne åpne VEV, som er en attraksjon i seg selv, sier Fure. Museet er godt vevd inn i hele attraksjonsmiljøet i Skien og Telemark. Med VEV får vi gjort en enda bedre jobb for alle. Dette er en av de absolutt største begivenhetene i museets 110 år lange historie, forteller en fornøyd museumsdirektør.

Betyr mye

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland, Jan Terje Olsen, sier han er glad for å kunne være med å løfte i fellesskap. Han håper det nye kulturtilbudet også kan bidra til at Telemark Museum blir en kjent og interessant attraksjon nasjonalt.

– Det nye museumsbygget vil bety mye for regionen og befolkningen. Vi vet at utstillinger og aktivitetstilbud er populært og mye brukt. Nå får de tusenvis av besøkende et nytt sted hvor de kan oppleve og lære om kultur hele året. Det var vesentlig for oss i stiftelsen, når vi skulle tråkke til med en ekstraordinær gavepakke sammen med banken, sier Olsen.

Sosiale felleskap

Per Halvorsen, direktør i Sparebank 1 Sørøst-Norge påpeker forventinger om å være med å skape et sosialt bærekraftig samfunn.

–    Vi er opptatt av å være en støttespiller for utvikling av sosiale felleskap preget av tillit, trygghet og tilhørighet som gir muligheter for tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Det nye museumsbygget favner mye av dette, og er helt i tråd med vår sparebank-ånd og identitet. Jeg regner med at den nye museumsattraksjonen vil fange interesse langt utenfor Grenlandsområdet, sier Halvorsen.

Som takk for bidrag fra bank og stiftelse har foredragssalen i VEV fått navnet «banksalen».

Gedigent spleiselag

Kulturbygget VEV er realisert i et gedigent spleiselag. Sparebankstiftelsen Telemark og SpareBank 1 Sørøst- Norge har bidratt med tidenes største gave (11 millioner) sammen med Skien Kommune og Vestfold Telemark Fylke (25 millioner hver), staten (45 mill), museets egne midler (5 mill) og flere private aktører

Tidenes gave: Stiftelsens bidrag (7,5 mill) er sammen med bankens (3,5 mill) deres største felles gave til kulturformål noensinne. Fv. Per Halvorsen, direktør SpareBank 1 Sørøst-Norge, Morten Wexels, styreleder og Jan Terje Olsen, daglig leder Sparebankstiftelsen Telemark, Jorunn Sem Fure, direktør, Telemark Musuem.