Hopp til innhold

tekst/foto: siri@krohnfagervoll.no

Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen Nome delte ut 60 millioner kroner til 191 små og store prosjekter i Telemark i 2023. Nye millioner skal deles ut i 2024.

Inkludering og unge voksne inn i arbeidslivet er stikkord på prosjekter Sparebankstiftelsene i Telemark gjerne ser flere av framover. 

På jakt etter samfunnsnyttige tiltak: Fv. Jan Terje Olsen og Guri Ramtoft, ledere i Sparebankstiftelsene Telemark og Nome. Her sammen med Sandrina Sandell, sosialentreprenør i Vaffelbrigaden, Skien og Christoffer Darabi, drivkraft i Fotballfritidsordningen (FFO) i Nome.

– Vi er alltid på jakt etter gode tiltak som får flere barn, unge og voksne inn i sosiale fellesskap og arbeidslivet. Fotballfritidsordningen (FFO) og Vaffelbrigaden er gode eksempler på initiativ og tilbud vi ønsker å støtte opp om og gjerne ser flere av framover.  

Det sa Jan Terje Olsen og Guri Ramtoft, ledere i Sparebankstiftelsene Telemark og Nome i møte med Sandrina Sandell, sosialentreprenør for arbeids- og læringarenaen Løvetannakademiet, som driver Vaffelbrigaden Kafé på Lietorvet i Skien og Christoffer Darabi, gründer og drivkraft i Fotballfritidsordningen (FFO) i Nome.

Vil bidra: Fv. Guri Ramtoft og Jan Terje Olsen (med ryggen til) i Sparebankstiftelsene Nome og Telemark vil bidra til at arbeids- og læringsarenaer for unge og fotballfritidsordninger for barn kan utvikle seg framover. Her i møte med Christoffer Darabi, Fotballfritidsordningen (FFO) i Nome og Sandrina Sandell, sosialentreprenør i Vaffelbrigaden.

SSB tall viser at 9 100 unge under 30 år faller utenfor i Vestfold og Telemark. I 2020 var 12,4 prosent av de under 30 år utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Vestfold og Telemark topper andelen unge som faller utenfor i Norge. 

Vaffelbrigaden skaper liv, røre og framtidstro:  Her serverer fv. Miri Sofie Lysaker, Veronica Tangen, Sandrina Sandell og Andreas Larsen vaffelhjerter til fv. Guri Ramtoft og Jan Terje Olsen i stiftelsene og Christoffer Darabi, FFO leder i Nome.

Stor pågang – vil utvide i samarbeid med flere

Vaffelbrigaden og Fotballfritidsordningen merker stor pågang. Begge ser på muligheter for utvidelser framover.

Sandrina Sandell i Vaffelbrigaden, forteller om mange som ønsker å få en sjanse til å trene seg på å jobbe i kaféen. 

-På kort tid, så ser vi at Kaféen vår på Lietorvet går godt. Siden starten, i 2020, har 30 unge fullført læreløpet, og er ute i jobb, skole eller annen aktivitet, forteller hun. Nå ser vi på muligheter for å utvide til flere læringsarenaer i samarbeid med andre aktører. Jeg tror at samarbeid er den raskeste måten å få til noe på. Det er også en god måte å ekspandere på.

Vil utvide: Sandrina Sandell og Christoffer Darabi ser muligheter for utvidelser framover.

Fra 31 til 85 på FFO

Christoffer Darabi, idrettspedagog, startet opp og leder Fotball Fritidsordningen (FFO) i Nome, forteller også om pågang. 

-Vi var 31 i FFO i 2020, nå er vi 85. Her fanger vi opp barn som ikke går i tradisjonell SFO. Barna kommer til leksehjelp, spiser lunsj sammen med venner, fysisk aktivitet og får flere rollemodeller.

-Gjennom «learning by doing»lærer vi også opp egne ungdomstrenere fra FFO-laget når de begynner i 8. klasse. Nå ser vi også på muligheter for å begynne med arbeidstrening for litt eldre unge.

Søk når som helst – hele året

Vi i Sparebankstiftelsen Telemark er alltid på jakt etter prosjekter som gjør en forskjell for barn, unge og lokalsamfunnet. Trenger dere støtte til tiltak dere brenner for å gjennomføre?

Hos oss kan dere søke når som helst – hele året.

Organisasjoner tilknyttet kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Notodden og Midt-Telemark kan søke.

Søk støtte

Vi er fem stiftelser, eiere i SpareBank1 Sørøst-Norge, som deler ut gaver fra overskudd i banken, til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Det er Sparebankstiftelsen Telemark, Sparebankstiftelsen Nome, Sparebank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum og Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg. Til sammen delte de fem stiftelsene i 2023 ut hele 187 millioner kroner til gode formål i Telemark, Vestfold og nedre Buskerud.