Hopp til innhold

tekst/foto: siri@krohnfagervoll.no

Sammen med SESAM Senter for sosialt entreprenørskap ved Universitetet i Sørøst-Norge og Powered by Telemark inviterer vi til flere spennende aktiviteter og møteplasser på industruka.

10.juni

WORKSHOP – skape sosial innovasjon

Kan sosiale entreprenører, frivillige og andre aktører skape et hav av nye muligheter for sosial bærekraft?

Kan vi, sammen, skape et økosystem som fremmer sosial bærekraft og løser utfordringene i vår region?

Meld deg på Workshop,1330-1630, Ælvespeilet, Porsgrunn.

Vi utforsker muligheter for nye samarbeid. Konkretiserer problemstillinger som trenger nye løsninger. Diskuterer, hvordan skape ny varig sosial verdi i regionen. Hvordan inkludere flere i samfunn og arbeidsliv. Hvem som bør ta de neste skrittene og når.

Relevant for alle som brenner for å skape sosial innovasjon i vår region, personer fra privat, offentlig og frivillig sektor, sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner, erfaringskonsulenter, ansatte fra virkemiddelapparat, offentlige og private virksomheter, bemanningsbyråer, studenter, politikere, utdanningsinstitusjoner, kapitalaktører, stiftelser, m.fl..

Fasilitator: Ramona Lorentsen, SESAM Senter for Sosialt Entreprenørskap/Universitetet i Sørøst-Norge.

MINGEL OG SOFASAMTALE

Sosial Bærekraft: Nøkkelen til Omdømme, Stedsutvikling og Fremtidig Vekst?

17-19  Kafé K, Storgata, Porsgrunn  (åpen møteplass, mulighet for å kjøpe mat&drikke)

Med økende kompleksitet i samfunnet og globale utfordringer, er det mer relevant enn noen gang å spørre: Er den sosiale dimensjonen – «S-en» i ESG – nøkkelen til suksess for både bedrifter og lokalsamfunn? Kan morgendagens vinnerbedrifter og attraktive steder være de som omfavner mangfold, inkludering og sosial bærekraft?

Frøydis Straume, styremedlem i Sparebankstiftelsen Telemark leder samtalen med sofapanelet som deler synspunkter om:

  • Hvordan bedrifter kan måle sitt bidrag til sosial bærekraft og skape reell innflytelse.
  • Næringslivets vilje til å prioritere sosial bærekraft i en bunnlinjefokusert verden.
  • Stortingets rolle i å løfte sosial bærekraft på agendaen.
  • Muligheter for sosiale entreprenører til å tjene penger og supplere det offentlige.
  • Hverdagslige handlinger vi kan ta for å skape en mer bærekraftig og inkluderende fremtid.
Sofapanelet samler engasjerte ledere og eksperter fra næringsliv, offentlig sektor og det sivile samfunn. Kafé K byr på en hyggelig uformell møteplass, her er muligheter for å kjøpe mat og drikke.

SSB tall viser at 9 100 unge under 30 år faller utenfor i Vestfold og Telemark. I 2020 var 12,4 prosent av de under 30 år utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Vestfold og Telemark topper andelen unge som faller utenfor i Norge. 

Vaffelbrigaden skaper liv, røre og framtidstro:  Her serverer fv. Miri Sofie Lysaker, Veronica Tangen, Sandrina Sandell og Andreas Larsen vaffelhjerter til fv. Guri Ramtoft og Jan Terje Olsen i stiftelsene og Christoffer Darabi, FFO leder i Nome.

12-13.juni

Generasjon Z

Generasjon Z. Utstilling, workshops, karrierebørs. Innlegg fra scene, speakers corner. POrsgrunn Arena, Kjølnes (Åpent for alle /fri inngang)

13.juni

1000 – 1200 Innlegg bl.a. fra ABB Skien og GREP Grenland – Nyskapende rekruttering og GET Academy, sosialentreprenør som utdanner IT kompetanse til virksomheter.   

Håper vi sees på industriuka!

Dette er bare starten!

Gjennom samarbeid med SESAM Senter for sosialt entreprenørskap og Universitetet i Sørøst-Norge/USN ønsker vi å skape arenaer for aktører som vil bidra til sosial innovasjon i regionen. Flere stiftelser i Sparebank1 Sørøst-Norge er engasjert i å sette inkludering, sosialt arbeid, utdanning og arbeidsliv på agendaen.

La oss skape en bedre framtid sammen!

Vi i Sparebankstiftelsen Telemark er alltid på jakt etter prosjekter som gjør en forskjell for barn, unge og lokalsamfunnet. Trenger dere støtte til tiltak dere brenner for å gjennomføre?

Hos oss kan dere søke når som helst – hele året.

Organisasjoner tilknyttet kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Notodden og Midt-Telemark kan søke.

Søk støtte

Vi er fem stiftelser, eiere i SpareBank1 Sørøst-Norge, som deler ut gaver fra overskudd i banken, til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Det er Sparebankstiftelsen Telemark, Sparebankstiftelsen Nome, Sparebank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Modum og Sparebankstiftelsen Nøtterøy – Tønsberg. Til sammen delte de fem stiftelsene i 2023 ut hele 187 millioner kroner til gode formål i Telemark, Vestfold og nedre Buskerud.