Skip to content

Gedigen satsing på sosial inkludering og innovasjon.

tekst/foto: siri@krohnfagervoll.no

Sparebankstiftelser i SpareBank1 Sørøst-Norge gir 24 millioner kroner til Universitetet i Sørøst-Norge for å få fram ny innsikt som skal bidra til å stoppe utenforskap og øke innovasjonskraften i samfunnet.  

Partene går sammen i en gedigen satsing på sosial inkludering og innovasjon.

Sosiale entreprenører: Sparebankstiftelser i SpareBank1 Sørøst-Norge og Universitetet i Sørøst-Norge applaudert av fylkeskommunen Vestfold Telemark går sammen i en gedigen satsing på sosial inkludering og innovasjon. Foto, to første rekker, fv. Ane Marte Rasmussen, Thomas Brekke, Jan Terje Olsen, Guri Ramtoft, Heidi Ormstad, Petter Aasen, Torunn Eide, Pia Cecilie Bing-Jonsson, Bjørn Engaas. To bakre rekker, fv. Kristian Bogen, Kjetil Reed Aasgaard, Hans Anton Stubberud, Gisle Dahn, Mette Bunting.
Signerte partnerskap:  Daglig ledere fra fire sparebankstiftelser Fv. Guri Ramtoft, (Telemark-Holla Lunde),  Gisle Dahn (Stiftelsen BV), Petter Aasen, (rektor USN),  Bjørn Engaas (Nøtteøy-Tønsberg) og Jan Terje Olsen (Telemark) signerte partnerskap med heiagjeng bak, forskere og representanter fra USN, SpareBank1 Sørøst-Norge og fylkeskommunen.

Les også Sparebankstiftelser gir gigantgave til forskning

Samlet initiativ

Etter et samlet initiativ fra fire sparebankstiftelser i SpareBank1 Sørøst-Norge om muligheter for et større samarbeid med Universitetet Sørøst-Norge (USN), signerte partene nylig en avtale på to strategiske forskningssatsinger ved universitetet:

  • Fra sosialt utenforskap til sosial bærekraft – Oppvekst, tilhørighet og livsmestring.
  • Regional Verdiskaping – Entreprenørskap og innovasjon.

24 millioner

Sparebankstiftelsene, aktive i Vestfold, Telemark og Nedre Buskerud, gir universitetet 24 millioner kroner over fire år for å skaffe fram ny innsikt innenfor disse viktige områdene. Utfordringer med at befolkningsgrupper ikke kommer inn i arbeid og sosiale fellesskap (utenforskap) er stor, spesielt i Vestfold og Telemark. Regionen har også behov for økt innovasjon og etablering av flere virksomheter framover.

God stemning: Gisle Dahn fra SpareBank1 Stiftelsen BV (no 2 fra venstre), i spissen for initiativet, er veldig fornøyd med avtalen som skal gi bedre kunnskap om to store samfunnsutfordringer, utenforskap og ny næringsutvikling på tvers av fylkesgrenser.

Vil bidra til å utvikle regionen

– Vi er så heldige at USN og Stiftelsenes formål overlapper hverandre. Begge vil vi bidra til å utvikle og gjøre regionen til et godt sted å bo og å vokse opp i. Pengegaven styrker også universitetet, som i seg selv er et allmennyttig formål, påpeker Gisle Dahn.

Kristian Bogen, viserektor USN.

Erkjente utfordringer

Kristian Bogen, viserektor USN, er veldig glad at stiftelsene tok initiativ for å se etter muligheter for samarbeid i en større sammenheng.  

– Utenforskap, entreprenørskap og regional verdiskaping er erkjente utfordringer i regionen, som vi allerede forsker på ved USN, og som i høyeste grad sammenfaller med Sparebankstiftelsenes mandat og virke. Sånn sett er samarbeid mellom oss en veldig god match. Jeg er også veldig glad for at fylkeskommunene med sine regionale nedslagsfelt er med som en viktig samarbeidspartner her. 

Les også Vil hindre utenforskap i nytt samarbeid

Trekke inn lokale og regionale initiativ  

– Spesielt bra er det, og som stiftelsene også er nøye på, er at vi skal trekke inn konkrete lokale og regionale perspektiver i forskningen. Veldig mye foregår og det er mange gode initiativ. Men vi er kanskje litt usikre på effekten? Sier Bogen retorisk. Kan den måles på noen måte? Og hva er kodene for å få løst utenforskap og få omsatt innovativ tenkning til bedrifter og nye varige arbeidsplasser. Dette blir veldig spennende. Vi gleder oss til å sette i gang.

Gleder seg: Glade ledere fra Sparebankstiftelser og SpareBank1 Sørøst-Norge (SB1 Sørøst). Fv. Guri Ramtoft, (Telemark-Holla Lunde), Bjørn Engaas (Nøtterøy-Tønsberg), Jan Terje Olsen (Telemark), Torunn Eide (SB1 Sørøst) og Gisle Dahn (Stiftelsen BV). – Vi er veldig glade for at USN tok invitasjonen til å forske på disse to viktige problemstillingene. Nå starter jobben. Vi gleder oss til å se resultatene.

Gjøre en forskjell

Jan Terje Olsen i Sparebankstiftelsen Telemark (foto, i midten) håper forskningen vil bidra til å gjøre en forskjell for de som strever med å komme inn i jobb og sosiale felleskap.

– Jeg ser fram til at vi greier å få ut kunnskap og resultater fra forskningsprogrammene som gir oss nyttig innsikt videre. For oss sparebankstiftelser er det viktig at vi bidrar i satsinger som kan gjøre en forskjell i samfunnet og regionen vår. Da kan vi oppnå noe viktig.

Dosent Mette Bunting, USN, leder USNs strategiske forskningsprogram, Fra sosialt utenforskap til sosial bærekraft – Oppvekst, tilhørighet og livsmestring.
Førstelektor Thomas Brekke leder USNs strategiske forskningsprogram Regional verdiskaping – Entreprenørskap og innovasjon.