Hopp til innhold

WORKSHOP Sosial bærekraft – Påmelding

Kan vi, sammen, skape nye samarbeid som fremmer sosial bærekraft i vår region?

Dette eventet er avsluttet

Eventdetaljer

-

Bli med å skape sosial innovasjon!

Sammen med personer fra privat, offentlig og frivillig sektor, utforsker vi muligheter for nye samarbeid og konkretiserer problemstillinger som trenger nye løsninger. Kan vi involvere sosiale entreprenører, frivillige og andre aktører i å skape et hav av nye muligheter for sosial bærekraft?

Velferds- og samfunnsutfordringer krever nye løsninger. Arbeids- og næringsliv er forpliktet til skape bærekraftig utvikling; Forretningsmessig, miljømessig og sosialt (ESG).

Kan vi, sammen, skape et økosystem som fremmer sosial bærekraft i vår region?

I workshopen utforsker og konkretiserer vi sammen, hvordan skape ny varig sosial verdi i regionen. Hvordan inkludere flere i samfunn og arbeidsliv. Hvem som bør ta de neste skrittene og når.

Hvem deltar?
Personer fra privat, offentlig og frivillig sektor. En miks av sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner, erfaringskonsulenter, ansatte fra virkemiddelapparat, offentlige og private virksomheter, bemanningsbyråer, studenter, politikere, utdanningsinstitusjoner, kapitalaktører, stiftelser, m.fl.

Fasilitator: Ramona Lorentsen, SESAM, Senter for sosialt entreprenørskap/ Universitetet i Sørøst-Norge.

La oss skape en bedre fremtid sammen!

Sees på industriuka!

Sparebankstiftelsen Telemark i samarbeid med SESAM Senter for sosialt entreprenørskap ved USN og industriuka.

Påmelding

Påmeldingen er avsluttet.