Hopp til innhold

Valg til Generalforsamling 2024 – Bli med å påvirke

Valg

Er du kunde i SpareBank1 Sørøst-Norge? Da kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Telemark.

Sparebankstiftelsen har to formål: Utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Sørøst-Norge og gi bidrag til allmennyttige formål. 
Sparebankstiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen har 12 medlemmer og 4 varamedlemmer og skal avspeile kundestrukturen i SpareBank1 Sørøst-Norge og samfunnsmessige interesser.

Stemmeberettigede innskytere/Valgbare kandidater

Medlemmene velges av og blant personlige innskytere i SpareBank1 Sørøst-Norge med bostedsadresse i Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Midt-Telemark og Notodden kommuner.  
Innskytere må siste 6 måneder før kunngjøringen av valget ha et innskudd på over kr. 2.500,- i SpareBank1 Sørøst-Norge. Hver innskyter kan avgi én stemme.

I 2024 er følgende medlemmer på valg

Medlemmer: Birgit Lia (Porsgrunn) og Asbjørn Solvang (Skien)

Varamedlemmer: Kenneth Bjørkholt, Espen Kjeldsen, Kjetil Haugersveen og Hanne Gro Haugland.

Se oversikt over tillitsvalgte her.

Gjennomføring av valget

Gjennomføring av valg til generalforsamling skjer ved bruk av e-post.
Alle forslag på kandidater og all registrering til valget sendes til post@sparebankstiftelsen-telemark.no.

  • Valget skjer fra torsdag 25.april til søndag 28. april 2024.
  • Instruksjon om stemmegivning sendes ut til registrerte deltakere 24.april.

Fremme forslag

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslag sendes innen 1. april 2024 med kandidatens navn, fødselsdato, yrke og fullstendig adresse til post@sparebankstiftelsen-telemark.no.

Delta i valget

Meld fra på e-post til post@sparebankstiftelsen-telemark.no innen torsdag 18.april.
Bruk samme e-postadresse som er registrert i nettbanken din. Oppgifullt navn, fødselsdato og fullstendig adresse.

Johan Henrik Frøstrup
Generalforsamlingens leder