Hopp til innhold

Vi heier på de som brenner for å bidra

Sparebankstiftelsen Telemark støtter mennesker som ønsker å skape gode og inkluderende tilbud for lokalsamfunnet. Vi liker prosjekter som involverer frivillige, bidrar positivt til barn og unge, er inkluderende og skaper varig engasjement.

Visjonen vår er å inspirere og stimulere til positiv utvikling i regionen.

Sparebankstiftelsen Telemark har delt ut 156 millioner kroner til allmennyttige formål i Grenland og Telemark siden 2012.

156 000 000

Vil stoppe utenforskap og øke sosial innovasjonskraft i regionen: Sparebankstiftelsen Telemark og flere stiftelser i SpareBank1 Sørøst-Norge gir 24 millioner kroner til Universitetet i Sørøst-Norge for å få fram ny innsikt som skal bidra til å stoppe utenforskap og øke sosial innovasjonskraft i samfunnet. 

Gir gaver fra samfunnskapital

Sparebankstiftelsen Telemark er en selvstendig stiftelse, aktiv i kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Notodden og Midt-Telemark.

Som langsiktig eier i SpareBank 1 Sørøst-Norge, ivaretar vi sparebanktradisjoner og gir gaver fra samfunnskapital bygd opp gjennom 178 års bankdrift til gode formål i lokalsamfunnet.

– Vi forvalter verdier skapt i banken og deler ut gaver til almennyttige formål i lokalsamfunnet

Målet er at midlene går til tiltak som gir positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, med særlig vekt på formål for barn og unge. Vi deler ut gaver hvert år. 43,3 millioner kroner ble delt ut i 2023. Se stiftelsens årsrapporter.

Slik jobber vi

Sparebankstiftelsen Telemark tar imot søknader hele året. Vi initerer også prosjekter innenfor våre gaveområder.  Styret i stiftelsen beslutter hvilke prosjekter som får støtte. Her finner du stiftelsens vedtekter.

Se styremedlemmer og ledelse

 • Morten Wexels

  Styreleder

  Styreleder siden 2020, og vært styremedlem i stiftelsen siden etablering i 2012. Tidligere satt han i kontrollkomitéen i SpareBanken Sørøst-Norge, i perioden 2000-2012. Morten Wexels er advokat, og driver egen praksis i Skien siden 1987.

 • Marianne Hegna

  Styremedlem

  Styremedlem fra våren 2021. Hun jobber som administrerende direktør i Skien Boligbyggelag. Marianne Hegna engasjerer seg i frivillig arbeid og har flere styreverv.

 • Frøydis Straume

  Styremedlem

  Styremedlem siden 2019. Hun har bakgrunn fra ulike stillinger i Oppvekstsektoren, knyttet til migrasjonsfeltet, rus- og kriminalitetsforebygging. Utdannet adjunkt med tillegg innen ledelse, veiledning, coaching og innovasjon. Leder i dag satsingen «Våre unge», et endrings -og utviklingsarbeid i Larvik for å øke gjennomføring av videregående opplæring og arbeidsdeltakelse hos unge. Brenner for ungdom, inkludering og mangfold.

 • Gjertrud Eide

  Styremedlem

  Styremedlem siden 2017. Vært styremedlem i generalforsamlingen for stiftelsen siden etablering i 2012. Hun har styreerfaring, bl.a. fra representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge og er nå i styret, Porsgrunn, Bamble og Borgestad boligbyggerlag (PBBL). Gjertrud Eide jobber i Skatteetaten. Er utdannet innenfor offentlig forvaltning, økonomi, jus, samt verdibasert ledelse og prosjekt. Hun engasjerer seg i frivilligheten, og vært leder i flere utvalg og råd i mange år.

 • Rune Laurantsen

  Styremedlem

  Styremedlem siden 2019. Han har erfaring fra lederstillinger innenfor økonomi/finans i Norsk Hydro, Union-konsernet og Isola-gruppen samt fra entreprenørbransjen og bank. Er i dag leder for Konsernutvikling i Skagerak Energi. Utdannet siviløkonom og master i finans fra NHH, autorisert finansanalytiker, og er også utdannet Soneterapeut TMS med deltidspraksis i Osebakken Soneterapi. Rune Laurantsen er engasjert i idrett som aktiv orienteringsløper og er glad i friluftsliv.

 • Geir Olav Ryntveit

  Varamedlem

  Varamedlem siden 2023. Geir Olav jobber som økonomidirektør ved Sykehuset Telemark HF og har bakgrunn fra ulike økonomi- og lederstillinger både i privat og offentlig virksomhet. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har bred styreerfaring, blant annet fra Sparebank1 Telemark. Han er i dag nest-leder i styret for PBBL. Geir Olav er opptatt av å forvalte samfunnskapitalen på en trygg og bærekraftig måte som sikrer at sparebankstiftelsen også i all fremtid kan bidra til å utvikle lokalsamfunnet vårt på en god måte.

 • Kjersti Hole Haatveit

  Varamedlem

  Vara siden 2021. Kjersti Hole Haatveit er daglig leder og eier av reklamebyrået WERA AS i Porsgrunn. Hun har tidligere jobbet som kreativ prosjektleder og tekstforfatter i samme selskap. Utdannet diplommarkedsfører og har styreverv i Wergeland Grafisk AS og Fortuna Sameie. Hun er engasjert i frivillig arbeid i Gjerpen menighet.

 • Jan Terje Olsen

  Daglig leder

  Mobil: 90771590

  Email: jto@sparebankstiftelsen-telemark.no

  Daglig leder i stiftelsen siden 2020. Styreleder i stiftelsen fra 2012-2019. Utdannet økonom og innenfor finans. Han har drevet bedriftsrådgivning som selvstendig næringsdrivende og har lang erfaring fra styreverv i flere bedrifter og som folkevalgt i Skien kommune. Jan Terje Olsen jobbet tidligere i flere lederstillinger i Union og Norske Skog-konsernet i perioden 1990-2011.

Se medlemmer generalforsamlingen

Johan Henrik Frøstrup, Skien, leder

Mette Sannerholt Andersen, Skien

Kristian Kalvenes, Porsgrunn

Birgit Lia, Porsgrunn

Trude Lyng, Porsgrunn

Per Lauritsen, Skien

Anders Rambekk, Porsgrunn

Karianne Karlsen Resare, Skien

Fred Inge Skjærum, Skien

Asbjørn Solvang, Skien

Bente Ljostveit Øino, Porsgrunn

Carina Johanne Aas, Skien

Kenneth Bjørkholt, Skien, varamedlem

Espen Kjeldsen, Skien, varamedlem

Kjetil Haugersveen, Porsgrunn, varamedlem

Hanne Gro Haugland, Skien, varamedlem

Relevante spørsmål

Er Sparebankstiftelsen en del av SpareBank 1 Sørøst-Norge?

Sparebankstiftelsen Telemark er en selvstendig stiftelse. Som langsiktig eier i SpareBank 1 Sørøst-Norge ivaretar vi sparebanktradisjoner med å utvikle lokalsamfunn. Vi gir gaver til samfunnsnyttige formål i Grenland, Notodden og Midt-Telemark.