Skip to content

Vi heier på de som brenner for å bidra

Sparebankstiftelsen Telemark støtter mennesker som ønsker å skape gode og inkluderende tilbud for lokalsamfunnet. Vi liker prosjekter som involverer frivillige, bidrar positivt til barn og unge, er inkluderende og skaper varig engasjement.

Visjonen vår er å inspirere og stimulere til positiv utvikling i regionen.

Sparebankstiftelsen Telemark har delt ut 113 millioner kroner til allmennyttige formål i Grenland og Telemark siden 2012.

113 000 000

Styret og ledelse i Sparebankstiftelsen Telemark på besøk i Telemark Museums nye kulturbygg, støttet av stiftelsen. Her i foajéen foran Porsgrunnskunster Brita Beens utsmykning, Vevd Rosesaum, inspirert fra stolte bunadstradisjoner i Telemark. Fv. Marianne Hegna, Kjersti Hole Haatveit, Morten Wexels, Gjertrud Eide, Jan Terje Olsen (daglig leder), Frøydis Straume, Kari Skoe Fredriksen Heiberg, Rune Laurantsen.

Gir gaver fra samfunnskapital

Sparebankstiftelsen Telemark er en selvstendig stiftelse, aktiv i kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Notodden og Midt-Telemark.

Som langsiktig eier i SpareBank 1 Sørøst-Norge, ivaretar vi sparebanktradisjoner og gir gaver fra samfunnskapital bygd opp gjennom 178 års bankdrift til gode formål i lokalsamfunnet.

– Vi forvalter verdier skapt i banken og deler ut gaver til almennyttige formål i lokalsamfunnet

Målet er at midlene går til tiltak som gir positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet, med særlig vekt på formål for barn og unge. Vi deler ut gaver hvert år. 12,7 millioner kroner ble delt ut i 2021. Se stiftelsens årsrapporter.

Slik jobber vi

Sparebankstiftelsen Telemark tar imot søknader hele året. Vi initerer også prosjekter innenfor våre gaveområder.  Styret i stiftelsen beslutter hvilke prosjekter som får støtte. Her finner du stiftelsens vedtekter.

Se styremedlemmer og ledelse

 • Morten Wexels

  Styreleder

  Styreleder siden 2020, og vært styremedlem i stiftelsen siden etablering i 2012. Tidligere satt han i kontrollkomitéen i SpareBanken Sørøst-Norge, i perioden 2000-2012. Morten Wexels er advokat, og driver egen praksis i Skien siden 1987.

 • Marianne Hegna

  Styremedlem

  Styremedlem fra våren 2021. Hun jobber som administrerende direktør i Skien Boligbyggelag. Marianne Hegna engasjerer seg i frivillig arbeid og har flere styreverv.

 • Frøydis Straume

  Styremedlem

  Styremedlem siden 2019. Hun har bakgrunn fra ulike stillinger i Oppvekstsektoren, knyttet til migrasjonsfeltet, rus- og kriminalitetsforebygging. Utdannet adjunkt med tillegg innen ledelse, veiledning, coaching og innovasjon. Leder i dag satsingen «Våre unge», et endrings -og utviklingsarbeid i Larvik for å øke gjennomføring av videregående opplæring og arbeidsdeltakelse hos unge. Brenner for ungdom, inkludering og mangfold.

 • Gjertrud Eide

  Styremedlem

  Styremedlem siden 2017. Vært styremedlem i generalforsamlingen for stiftelsen siden etablering i 2012. Hun har styreerfaring, bl.a. fra representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge og er nå i styret, Porsgrunn, Bamble og Borgestad boligbyggerlag (PBBL). Gjertrud Eide jobber i Skatteetaten. Er utdannet innenfor offentlig forvaltning, økonomi, jus, samt verdibasert ledelse og prosjekt. Hun engasjerer seg i frivilligheten, og vært leder i flere utvalg og råd i mange år.

 • Rune Laurantsen

  Styremedlem

  Styremedlem siden 2019. Han har erfaring fra lederstillinger innenfor økonomi/finans i Norsk Hydro, Union-konsernet og Isola-gruppen samt fra entreprenørbransjen og bank. Er i dag leder for Konsernutvikling i Skagerak Energi. Utdannet siviløkonom og master i finans fra NHH, autorisert finansanalytiker, og er også utdannet Soneterapeut TMS med deltidspraksis i Osebakken Soneterapi. Rune Laurantsen er engasjert i idrett som aktiv orienteringsløper og er glad i friluftsliv.

 • Kari Skoe Fredriksen Heiberg

  Varamedlem

  Vara siden 2017. Vært i stiftelsens generalforsamling siden 2012. Kari Skoe Fredriksen Heiberg er rektor og daglig leder ved Kragerø Kunstskole. Hun driver egen kunstnerisk praksis innenfor keramikk-feltet, har utstillinger og jobber som kurator og kunstnerisk konsulent. Vært leder fra roller bl.a. i Telemark Kunstsenter, Porselensbiennalen i Porsgrunn og Spriten Atelierfelleskap og Kunsthall i Kunstnerbyen Skien. Utdannet fra Kunstakademiet i s´Hertogenbosche (NL) og fra Kunsthøyskolen i Bergen.

 • Kjersti Hole Haatveit

  Varamedlem

  Vara siden 2021. Kjersti Hole Haatveit er daglig leder og eier av reklamebyrået WERA AS i Porsgrunn. Hun har tidligere jobbet som kreativ prosjektleder og tekstforfatter i samme selskap. Utdannet diplommarkedsfører og har styreverv i Wergeland Grafisk AS og Fortuna Sameie. Hun er engasjert i frivillig arbeid i Gjerpen menighet.

 • Jan Terje Olsen (63)

  Daglig leder

  Mobil: 90771590

  Email: jto@sparebankstiftelsen-telemark.no

  Daglig leder i stiftelsen siden 2020. Styreleder i stiftelsen fra 2012-2019. Utdannet økonom og innenfor finans. Han har drevet bedriftsrådgivning som selvstendig næringsdrivende og har lang erfaring fra styreverv i flere bedrifter og som folkevalgt i Skien kommune. Jan Terje Olsen jobbet tidligere i flere lederstillinger i Union og Norske Skog-konsernet i perioden 1990-2011.

Se medlemmer generalforsamlingen

Johan Henrik Frøstrup, Skien, leder

Mette Sannerholt Andersen, Skien

Kristian Kalvenes, Porsgrunn

Birgit Lia, Porsgrunn

Trude Lyng, Porsgrunn

Per Lauritsen, Skien

Anders Rambekk, Porsgrunn

Karianne Karlsen Resare, Skien

Fred Inge Skjærum, Skien

Asbjørn Solvang, Skien

Bente Ljostveit Øino, Porsgrunn

Carina Johanne Aas, Skien

Kenneth Bjørkholt, Skien, varamedlem

Espen Kjeldsen, Skien, varamedlem

Kjetil Haugersveen, Porsgrunn, varamedlem

Hanne Gro Haugland, Skien, varamedlem

Relevante spørsmål

Er Sparebankstiftelsen en del av SpareBank 1 Sørøst-Norge?

Sparebankstiftelsen Telemark er en selvstendig stiftelse. Som langsiktig eier i SpareBank 1 Sørøst-Norge ivaretar vi sparebanktradisjoner med å utvikle lokalsamfunn. Vi gir gaver til samfunnsnyttige formål i Grenland, Notodden og Midt-Telemark.