Hopp til innhold

Søk støtte

Vi er alltid på jakt etter prosjekter som gjør en forskjell for barn, unge og lokalsamfunnet. Trenger du støtte til tiltak du brenner for å gjennomføre? Hos oss kan du søke når som helst. Hele året.

Vi støtter

 • Prosjekter og investeringer i Grenland, Notodden og Midt-Telemark kommuner.
 • Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom
 • Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige
 • Virksomheter med et bredt allemennyttig formål
 • Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet
 • Organisasjoner som satser langsiktig

Vi gir ikke til

 • Politiske partier
 • Drift og investeringer i trossamfunn
 • Typiske offentlige oppgaver
 • Lukkede medlemsorganisasjoner
 • Kortvarige aktiviteter og arrangementer
 • Prosjekter med kommersielle interesser
 • Daglig drift

Hvem kan søke

Foreninger, selskaper, personer og organisasjoner i Grenland, i Notodden og i Midt-Telemark kommuner som har organisasjonsnummer.

Sparebankstiftelsen Telemark prioriterer prosjekter som bidrar til varig engasjement og tilhørighet i lokalsamfunnet. Vi er spesielt opptatt av tiltak rettet mot barn og unges oppvekst- og utviklingsmuligheter.

Hva søke støtte til

Vi støtter prosjekter innenfor områdene :      

 • Tiltak for barn og unge som gir gode oppvekst- og utviklingsmuligheter
 • By- og stedsutvikling
 • Idrett
 • Inkluderingsprosjekter
 • Kultur, kunst og kunstformidling
 • Natur og friluftsliv

Slik søker dere

Søknadsportalen

Dere bruker stiftelsens søknadsskjema.

Vi anbefaler å bruke Google Chrome som nettleser når du søker. Pass på at nettleseren er oppdatert og at Javascript ikke er deaktivert. Det er enklest å fylle ut søknaden på PC/Mac fremfor å bruke mobilen.

Din Side

Første gang du søker får du tilsendt brukernavn og passord på e-post. Du kan også opprette bruker i forkant på Din Side. Når du sender inn en søknad på vegne av en organisasjon blir du kontaktperson for søknaden. Alle organisasjoner kan søke, men må være registrert i Brønnøysunds enhetsregister.

Trenger du å legge til flere opplysninger i søknaden etter at den er sendt inn, finner du den igjen på Din Side. Der finner du alle dine søknader, påbegynte og tidligere, samt kommunikasjon mellom deg og stiftelsen i tilknytning til søknaden.

Bekreftelse

Når du trykker på ´send´-knappen, får du en bekreftelse på e-post adressen du oppgir i søknaden. Dersom du ikke får bekreftelse, kan du logge inn på «Din Side». Finner du søknaden der, ta kontakt med oss via «meldinger» i bunnen av selve søknaden. Mangler søknaden, kan du kontakte oss på jto@sparebankstiftelsen-telemark.no.

Rapporteringskrav

Ved gavetildelinger på over 250 000 kroner utbetales 80% ved oppstart av prosjektet. Resten utbetales når det leveres revidert og godkjent prosjektregnskap.
Ved gavetildelinger under 250 000 kroner utbetales normalt hele gavebeløpet. Når dere har gjennomført prosjektet skal det sendes en melding gjennom Din Side at prosjektet er gjennomført og at gaven er brukt til det formålet den er gitt.
Det kan stilles andre rapporteringskrav dersom det anses nødvendig. Dette framgår da av svaret på gavesøknaden.

Forpliktelse ved å søke og ta imot gave

Ved å søke om og ta i mot en gave fra Sparebankstiftelsen Telemark har dere en forpliktelse til å gjennomføre prosjektet dere søker om gave til, samt å bruke gaven til det formålet som beskrevet i søknaden.
Dersom prosjektet ikke gjennomføres skal dere varsle Sparebankstiftelsen Telemark og avtale nærmere hva som skal gjøres med gavebeløpet.

Relevante Spørsmål

Hvilke beløp kan vi søke om?

Vi har ingen nedre eller øvre grense. Dere søker om støtte avhengig av prosjektets størrelse og behov for finansiering. Søknader skal ha budsjett, kostnadsoverslag, opplysninger om egenfinansiering, egeninnsats, søknader til andre stiftelser og fond samt fremdriftsplan. Alle tall skal være inkludert moms.

Det er viktig at kontonummer som oppgis for eventuell overføring av pengestøtte er eid av søkerorganisasjonen.

Følg veiledning i vårt søknadsskjema.

Når får vi svar?

Normalt kan dere forvente svar innen 12 uker. Større søknader kan ta lengre tid avhengig av størrelse og kompleksitet og de rammene vi har for gaveutdeling i det aktuelle året.