Skip to content

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 12 medlemmer og 4 varamedlemmer.

Se medlemmer 2021

Johan Henrik Frøstrup, Skien, leder

Mette Sannerholt Andersen, Skien

Anne Sofie Sondbø Hansen, Skien

Kristian Kalvenes, Porsgrunn

Birgit Lia, Porsgrunn

Arne Johny Lemme, Skien

Arne Malme, Skien

Karianne Karlsen Resare, Skien

Fred Inge Skjærum, Skien

Asbjørn Solvang, Skien

Bente Ljostveit Øino, Porsgrunn

Carina Johanne Aas, Skien

Varamedlemmer 2021

Kenneth Bjørkholt, Skien

Espen Kjeldsen, Skien

Per Lauritsen, Skien

Lene Marie Aas Thorstensen

Valgkomité

Johan Henrik Frøstrup, Skien, leder

Anne S. Hansen, Skien

Jan Kvidaland, Porsgrunn

Valgkomitéens innstilling ved innskyternes valgmøte i 2022 til generalforsamlingen

Som medlemmer av generalforsamlingen (alfabetisk rekkefølge):

  • Mette Sannerholt Andersen, Skien
  • Per Lauritsen, Skien

Som varamedlemmer av generalforsamlingen (alfabetisk rekkefølge):

  • Kenneth Bjørkholt, Skien
  • Kjetil Haugersveen, Porsgrunn
  • Hanne Gro Haugland, Skien
  • Espen Kjeldsen, Skien

Skien, 25.04.2022

Johan Henrik Frøstrup(s), leder. Per Lauritsen(s). Anne Sofie Sondbø Hansen(s)

Valg til generalforsamling 2022

Er du kunde i SpareBank 1 Sørøst-Norge og har bostedsadresse i Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Midt-Telemark eller Notodden kommuner, kan du være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Telemark.

Sparebankstiftelsen Telemark har to formål;  utøve et langsiktig og stabilt eierskap gjennom å forvalte egenkapitalbevis den eier i SpareBank 1 Sørøst-Norge samt å gi bidrag til almennyttige formål.   

Sparebankstiftelsens øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen har 12 medlemmer og 4 varamedlemmer som henholdsvis er valgt for 4 og 1 år. Valg av medlemmer og varamedlemmer gjennomføres hvert år innen utgangen av april.

Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 Telemark, som opprettet sparebankstiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Stemmeberettige innskytere

Medlemmene velges av og blant kunder og innskytere i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Det omfatter kunder og innskytere med bostedsadresse i Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan, Midt-Telemark og Notodden kommuner som de siste 6 månedene før kunngjøringen av valget har hatt et innskudd på over kr. 2.500,- i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Kun personlige innskytere kan velges. Hver innskyter kan avgi én stemme.

Valgene er forberedt av sparebankstiftelsens valgkomité. Valgkomitéens innstilling publiseres på stiftelsens nettside www.sparebankstiftelsen-telemark.no og direkte til de som har meldt deltakelse i valget.

I 2022 er følgende medlemmer på valg:

Medlemmer: Arne Malme, Skien og Mette Sannerholt Andersen, Skien
Varamedlemmer: Kenneth Bjørkholt, Espen Kjeldsen, Per Lauritsen og Lene Marie Aas Thorstensen.

Gjennomføring på e-post

Gjennomføring av valg til generalforsamling skjer i år ved bruk av e-post i henhold til beslutning i styret. Alle forslag på kandidater og all registrering til valget sendes til post@sparebankstiftelsen-telemark.no.

Fremme forslag                                                                               

Stemmeberettigede innskytere (se over) kan fremme forslag på kandidater. Forslag sendes innen tirsdag 19. april 2022 med kandidatens navn, fødselsdato, yrke og fullstendig adresse til post@sparebankstiftelsen-telemark.no.

 Valg

Valget gjennomføres mellom   

  • torsdag 28. til lørdag 30. april 2022.

Ønsker du å delta i valget, meld fra på e-post innen torsdag 21.april. Bruk samme e-postadresse registrert i nettbanken din. Oppgi fullt navn, fødselsdato og fullstendig adresse. Personopplysninger gitt av deltakerne i valget slettes straks dette er gjennomført. 

Instruksjon om stemmegivning sendes ut til registrerte deltakere 26.april.

Johan Henrik Frøstrup
Generalforsamlingens leder           

Skien, 6.april 2022